Khấu hao nhanh là gì? Quy định về phương pháp khấu hao nhanh

Chủ đề thuộc danh mục 'CHIA SẺ KINH NGHIỆM' được đăng bởi ktvn, 6/9/17.

 1. ktvn

  ktvn Ban quản trị MOD

  Tham gia:
  10/9/16
  Số bài viết:
  806
  Thích đã nhận:
  898
  Đến từ:
  Thủ đô Hà Nội
  Điểm vinh dự:
  3.665.029 Điểm
  Quy định phương pháp trích khấu hao nhanh TSCĐ không quá 2 lần


  Quy định về điều kiện phương pháp trích khấu hao nhanh Tài sản cố định, Những TSCĐ được trích khấu hao nhanh, TSCĐ trích khấu hao nhanh không quá 2 lần.  Theo khoản 2 điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định:

  “2. Căn cứ khả năng đáp ứng các điều kiện áp dụng quy định cho từng phương pháp trích khấu hao tài sản cố định, doanh nghiệp được lựa chọn các phương pháp trích khấu hao phù hợp với từng loại tài sản cố định của doanh nghiệp:
  1. a) Phương pháp khấu hao đường thẳng là phương pháp trích khấu hao theo mức tính ổn định từng năm vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh.
  Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ. Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao nhanh là máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm; thiết bị và phương tiện vận tải; dụng cụ quản lý; súc vật, vườn cây lâu năm. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi. Trường hợp doanh nghiệp trích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức quy định tại khung thời gian sử dụng tài sản cố định nêu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này, thì phần trích vượt mức khấu hao nhanh (quá 2 lần) không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập trong kỳ.”

  Theo khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN:

  Doanh nghiệp thực hiện thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện trích khấu hao (ví dụ: thông báo lựa chọn thực hiện phương pháp khấu hao đường thẳng...). Hàng năm doanh nghiệp trích khấu hao tài sản cố định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định kể cả trường hợp khấu hao nhanh (nếu đáp ứng điều kiện).
  - Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được trích khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ đối với một số tài sản cố định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi.”


  NHƯ VẬY:
  - Những TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao nhanh là:
  + Máy móc, thiết bị;
  + Dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm;
  + Thiết bị và phương tiện vận tải;
  + Dụng cụ quản lý;
  + Súc vật, vườn cây lâu năm.

  CHÚ Ý:

  - Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, DN phải đảm bảo các điều kiện sau:
  1. Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao
  2. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, phải đảm bảo kinh doanh có lãi.
  3. Mức khấu hao nhanh tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng
  + Nếu trích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức quy định tại khung thời gian sử dụng TSCĐ nêu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 45, thì phần trích vượt mức khấu hao nhanh (quá 2 lần) không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.
  1. Phải làm thông báo bằng văn bản để gửi lên Chi cục thuế quản lý DN.
   
  Mai Kim Anh thích bài viết này

Ủng hộ diễn đàn

Đang tải...