Công văn Cơ quan thuế trả lời vướng mắc về thuế - tháng 6/2016

Chủ đề thuộc danh mục 'BẢN TIN THUẾ' được đăng bởi ktvn, 13/9/16.

 1. ktvn

  ktvn Ban quản trị MOD

  Tham gia:
  10/9/16
  Số bài viết:
  771
  Thích đã nhận:
  879
  Đến từ:
  Thủ đô Hà Nội
  Điểm vinh dự:
  115.010 Điểm
  Công văn số 2731/TCT-CS ngày 20/06/2016 về việc ghi nhận chi phí đối với hóa đơn không lập đúng thời điểm:
  Doanh nghiệp mua hàng của nhà cung cấp để phục vụ sản xuất kinh doanh nhưng nhà cung cấp không lập hóa đơn khi giao hàng mà lập hóa đơn vào tháng sau. Cùng với việc thực tế mua bán hàng hóa, Công ty có các hồ sơ, tài liệu: báo giá, hợp đồng, biên bản bàn giao tại thời điểm giao hàng thì Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với hóa đơn nêu trên. Cơ quan thuế quản lý nhà cung cấp xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm.

  Công văn số 2782/TCT-DNL ngày 22/06/2016 về hóa đơn khi hoàn phí bảo hiểm:
  Trường hợp Công ty Bảo hiểm hoàn trả phí bảo hiểm (một phần hoặc toàn bộ) cho Công ty A thì khi hoàn trả phí này, Công ty Bảo hiểm yêu cầu Công ty A lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi rõ số tiền phí bảo hiểm hoàn trả, thuế GTGT và lý do hoàn trả. Hóa đơn này là căn cứ để Công ty Bảo hiểm điều chỉnh doanh số, thuế GTGT đầu ra và Công ty A điều chỉnh chi phí mua bảo hiểm, thuế GTGT đã kê khai hoặc khấu trừ.

  Công văn số 2792/TCT-CS ngày 22/06/2016 về chính sách thuế đối với tiền nhận bồi thường, hỗ trợ:
  Công ty A nhận được từ Công ty B khoản tiền bồi thường tài sản, tiền hỗ trợ do một phần diện tích đất thuê của Công ty A được Nhà nước thu hồi để giao cho Công ty B thì Công ty A phải hạch toán phần còn lại vào thu nhập khác sau khi trừ các khoản chi phí liên quan (như chi phí di dời, GTCL của tài sản trên đất…) và kê khai nộp thuế TNDN theo quy định.

  Công văn số 2838/TCT-KK ngày 24/6/2016 về việc kê khai, nộp thuế GTGT dự án BOT:
  Theo đó, Công ty kê khai, nộp thuế GTGT tại tỉnh nơi đóng trụ sở chính nhưng có duy nhất một dự án BOT tại tỉnh khác và đã thành lập chi nhánh tại tỉnh đó. Chi nhánh không được giao quản lý dự án, các chi phí đầu vào của chi nhánh do Công ty trực tiếp ký hợp đồng, thanh toán, kê khai cùng với hoạt động SXKD tại trụ sở chính. Trong trường hợp này, hoạt động thu phí tại tỉnh nơi có dự án BOT được coi là hoạt động bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và sẽ phải kê khai, nộp thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ 2% trên doanh thu thu phí và được bù trừ với nghĩa vụ thuế GTGT phát sinh tại trụ sở chính

  Công văn số 9920/BTC-TCT ngày 05/07/2016 về việc lập hóa đơn khi chuyển giao tài sản theo phương thức tăng, giảm vốn chủ sở hữu (vốn Nhà nước) thì bên chuyển giao không phải lập hóa đơn GTGT.

  Công văn số 3241/TCT-KK ngày 20/07/2016 về việc kê khai hàng xuất khẩu bị trả lại:
  Nếu doanh nghiệp phát sinh hàng hóa xuất khẩu bị trả lại và tự khai báo với cơ quan thuế trước thời điểm cơ quan thuế có quyết định thanh tra, kiểm tra thì doanh nghiệp lập tờ khai bổ sung của kỳ kê khai đã đề nghị hoàn thuế, trên tờ khai bổ sung kê khai điều chỉnh giảm phần doanh thu hàng xuất khẩu bị trả lại và số thuế đã đề nghị hoàn tương ứng.
  Khi người nộp thuế bán số hàng hóa xuất khẩu trên ra thị trường trong nước thuộc diện chịu thuế thì số tiền thuế GTGT của hàng hóa xuất khẩu bị trả lại nêu trên được điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước. Doanh nghiệp nộp lại tiền hoàn thuế tương
  ứng với doanh thu hàng xuất khẩu bị trả lại và tiền chậm nộp tính từ thời điểm hoàn thành thủ tục hải quan nhập hàng xuất khẩu bị trả lại đến ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước.
   

Ủng hộ diễn đàn

Đang tải...