Công văn cơ quan thuế trả lời về thuế - tháng 9/2016 (công văn 3671/tct-dnl...)

Chủ đề thuộc danh mục 'BẢN TIN THUẾ' được đăng bởi ktvn, 27/9/16.

 1. ktvn

  ktvn Ban quản trị MOD

  Tham gia:
  10/9/16
  Số bài viết:
  771
  Thích đã nhận:
  879
  Đến từ:
  Thủ đô Hà Nội
  Điểm vinh dự:
  115.010 Điểm
  Công văn số 3202/TCT-CS ngày 18/07/2016 về chính sách miễn, giảm tiền thuê đất:
  Đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư mà đất thuê được sử dụng đồng thời vào hoạt động SXKD thuộc lĩnh vực ngành nghề ưu đãi đầu tư và hoạt động SXKD không thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư thì:

  - Nếu tại một trong các văn bản như: Quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất, giấy chứng nhận đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư…có quy định cụ thể diện tích đất sử dụng cho hoạt động SXKD thuộc lĩnh vực ngành nghề ưu đãi đầu tư thì thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất đối với diện tích được quy định tại các văn bản này.

  - Nếu không tách riêng được diện tích đất sử dụng cho hoạt động SXKD thuộc lĩnh vực ngành nghề ưu đãi đầu tư thì cơ quan thuế phối hợp với các cơ quan có liên quan tại địa phương xác định diện tích đất cụ thể để làm căn cứ miễn tiền thuê đất theo quy định.


  Công văn số 3211/TCT-KK ngày 19/07/2016 về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN của doanh nghiệp chủ quản và chi nhánh:
  Trong khi chờ Thông tư số 99/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng có hiệu lực thi hành (kể từ ngày 13/8/2016), các Cục Thuế hướng dẫn doanh nghiệp không phải lập Bảng kê số thuế còn phải nộp, còn nợ của doanh nghiệp trụ sở chính và các chi nhánh theo quy định tại điểm 3 công văn số 18832/BTC-TCT ngày 17/12/2015. Cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế sử dụng user tra cứu nợ trên toàn quốc để xác định số tiền thuế nợ phải bù trừ khi giải quyết hoàn thuế GTGT cho người nộp thuế.

  Công văn số 3251/TCT-CS ngày 20/07/2016 về việc xác định tỷ lệ phân bổ thuế TNDN: Nếu doanh nghiệp có cơ sở sản xuất (chi nhánh) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính thì doanh nghiệp có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế TNDN đối với số thuế TNDN đã phát sinh tại trụ sở chính và tại chi nhánh hạch toán phụ thuộc. Cách xác định tỷ lệ phân bổ chi phí được thực hiện theo quy định như sau:

  Tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc = Tổng chi phí của cơ sở hạch toán phụ thuộc/Tổng chi phí của doanh nghiệp

  Công văn số 3317/TCT-CS ngày 25/07/2016 về việc miễn giảm tiền thuê đất:
  Đối với trường hợp tại thời điểm thuê đất, dự án của công ty được miễn, giảm thuế đất, tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, khi văn bản quy định được miễn giảm tiền thuê đất đã hết hiệu lực, công ty mới làm thủ tục để được miễn, giảm tiền thuê đất thì dự án của công ty không được miễn tiền thuê đất vì không có đủ căn cứ để xem xét miễn tiền thuê đất.

  Công văn số 10315/BTC-TCT ngày 25/07/2016 về việc thực hiện Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung Luật thuế GTGT, TTĐB và Quản lý thuế.
  Về hoàn thuế GTGT: Nếu cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết phát sinh trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 (nếu kê khai theo tháng) hoặc quý 3/2016 (nếu kê khai theo quý) đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 1 điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/03/2013 của Bộ Tài chính thì cơ quan thuế vẫn tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế của cơ sở kinh doanh và giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo quy định của pháp luật.

  Về mức tiền chậm nộp: Đối với khoản nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/07/2016 nhưng sau ngày 01/07/2016 vẫn chưa nộp thì từ ngày 01/07/2016 chuyển sang áp dụng mức tính tiền chậm nộp 0,03%/ngày. Nếu người nộp thuế khai thiếu tiền thuế của kỳ thuế phát sinh trước ngày 01/7/2016 thì áp dụng tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày từ ngày phải nộp theo quy định của pháp luật đến hết ngày 30/6/2016 và theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế khai thiếu từ ngày 01/7/2016 đến ngày người nộp thuế nộp vào ngân sách nhà nước.

  Công văn số 3671/TCT-DNL ngày 16/08/2016 về hướng dẫn việc thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng hóa, dịch vụ:
  Nếu Công ty ủy quyền cho cá nhân là người lao động của Công ty sử dụng thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng mang tên cá nhân để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ cho người bán sau đó về thanh toán lại với doanh nghiệp nếu có đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng hóa, dịch vụ được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bao gồm: Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mang tên Công ty; Hồ sơ nên quan đến việc ủy quyền của doanh nghiệp cho cá nhân thanh toán với người bán và thanh toán lại với doanh nghiệp; chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của Công ty cho cá nhân và chứng từ chuyển tiền từ thẻ của cá nhân cho người bán thì Công ty được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

  Công văn số 3677/TCT-CS ngày 16/08/2016 về thanh toán hóa đơn vé cước đường bộ: Do nhiều trạm thu phí cao tốc đường bộ do doanh nghiệp BOT quản lý chưa áp dụng mô hình thanh toán qua ngân hàng dẫn đến việc một số doanh nghiệp kinh doanh vận tải phát sinh nhiều hóa đơn vé cước đường bộ trong cùng ngày, có tổng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên nhưng không đáp ứng điều kiện có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Theo Tổng Cục thuế, trường hợp nêu trên xuất phát từ yếu tố khách quan ở phía nhà cung cấp, doanh nghiệp kinh doanh vận tải được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và tính trừ chi phí khi tính thuế TNDN.

  Công văn số 3728/TCT-CS ngày 18/08/2016 về chính sách thu tiền thuê đất:
  Tổ chức kinh tế được nhà nước cho thuê đất trước ngày 01/07/2014 đã nộp hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản và cơ quan thuế đã ban hành thông báo tạm miễn tiền thuê đất thì khi hoạt động XDCB kết thúc, người thuê đất hoàn tất thủ tục theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC để quyết toán số tiền thuê đất được miễn. Thời gian được xem xét miễn tiền thuê đất được tính theo thời gian XDCB thực tế nhưng không được vượt thời gian XDCB theo dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Nếu thời gian XDCB thực tế hoàn thành kéo dài hơn thời gian XDCB được phê duyệt thì thời gian miễn tiền thuê đất tính theo thời gian XDCB của dự án được phê duyệt.

  Công văn số 3822/TCT-DNL ngày 22/08/2016 về doanh thu tính thuế đối với trường hợp cá nhân cho thuê tài sản:
  Theo quy định hiện hành, doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNCN đối với hoạt động cho thuê tài sản thuộc diện chịu thuế là doanh thu đã bao gồm thuế. Do đó, trường hợp Công ty ký hợp đồng thuê tài sản của các cá nhân, trong hợp đồng quy định giá thuê chưa bao gồm thuế và Công ty chịu trách nhiệm nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê tài sản thì Công ty xác định doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNCN bằng (:) doanh thu chưa bao gồm thuế trả cho cá nhân cho thuê tài sản chia cho (:) 0.9.
   

Ủng hộ diễn đàn

Đang tải...