Công văn cơ quan thuế trả lời về thuế - tháng 2,3/2016

Chủ đề thuộc danh mục 'BẢN TIN THUẾ' được đăng bởi ktvn, 30/9/16.

 1. ktvn

  ktvn Ban quản trị MOD

  Tham gia:
  10/9/16
  Số bài viết:
  771
  Thích đã nhận:
  879
  Đến từ:
  Thủ đô Hà Nội
  Điểm vinh dự:
  115.010 Điểm
  Công văn số 594/TCT-CS ngày 16/02/2016 về thuế TNDN:
  Nếu doanh nghiệp thực tế có nộp tiền thuê đất hàng năm thì tiền thuê đất được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định, còn tiền chậm nộp không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

  Công văn số 598/TCT-CS ngày 17/02/2016 về việc chuyển lỗ khi tách doanh nghiệp: Trường hợp doanh nghiệp tách thành 2 công ty mới thì số lỗ phát sinh trước khi tách doanh nghiệp, đang còn trong thời gian chuyển lỗ theo quy định được phân bổ cho các doanh nghiệp sau khi tách theo tỷ lệ vốn chủ sở hữu được chia, tách và đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp theo năm phát sinh lỗ.

  Công văn số 620/TCT-CS ngày 19/02/2016 về việc sử dụng hóa đơn GTGT đầu vào khi sáp nhập:
  Trường hợp công ty A sáp nhập vào Công ty B nhưng vẫn phát sinh các hóa đơn mang tên Công ty A theo các hợp đồng đã ký kết đang thực hiện dở dang hoặc do quá trình chuyển đổi các thông tin chưa hoàn tất thì Công ty B được kê khai, khấu trừ thuế GTGT và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN trong vòng 1 tháng kể từ sau khi sáp nhập. Sau thời điểm này, nếu Công ty B vẫn tiếp tục nhận được các hóa đơn GTGT đầu vào mang tên Công ty Athì Công ty và người bán phải xử lý đối với hóa đơn đã lập có sai sót.

  Công văn số 667/TCT-HTQT về việc áp dụng Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Hàn Quốc đối với phí bảo lãnh:
  Doanh nghiệp tại Hàn Quốc cung cấp dịch vụ bảo lãnh khoản vay dài hạn giữa doanh nghiệp tại Việt Nam và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc thì thu nhập từ phí bảo lãnh khoản vay không phải là thu nhập từ lãi tiền cho vay, do vậy doanh nghiệp ty tại Hàn Quốc sẽ phải nộp thuế tại Việt Nam đối với dịch vụ bảo lãnh với tỷ lệ thuế GTGT là 5% và thuế TNDN là 5% trên doanh thu.
  Khi áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam – Hàn Quốc, thu nhập từ phí bảo lãnh của doanh nghiệp tại Hàn Quốc thu được sẽ phải chịu thuế TNDN tại Việt Nam nếu doanh nghiệp tại Hàn Quốc tiến hành hoạt động bảo lãnh tại Việt Nam thông qua một cơ sở thường trú tại Việt Nam. Nếu doanh nghiệp tại Hàn Quốc không hình thành cơ sở thường trú tại Việt Nam thì thu nhập thu được sẽ không phải chịu thuế TNDN tại Việt Nam. Doanh nghiệp hoặc đại diện được uỷ quyền có nghĩa vụ nộp cho Cục Thuế hồ sơ thông báo áp dụng Hiệp định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

  Công văn số 706/TCT-KK ngày 24/02/2016 về việc xác định điều kiện khấu trừ hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu để góp vốn: doanh nghiệp tại Việt Nam đã đăng ký kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, ký hợp đồng kinh tế với doanh nghiệp ở nước ngoài với nội dung thanh toán là góp vốn. Khi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo hợp đồng kinh tế để góp vốn được xét khấu trừ, hoàn thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu nếu đảm bảo đủ các điều kiện về Hồ sơ bao gồm: (1) Hợp đồng kinh tế đã ký có thể hiện hình thức thanh toán tiền đối với hàng hóa chuyển giao là "góp vốn"; (2) Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (đã thông quan theo quy định); (3) Biên bản bàn giao tài sản góp vốn đã ký (thay chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo quy định); và (4) Chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu.

  Công văn số 2402/BTC-TCT ngày 23/02/2016 về việc hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử: nếu có đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hoá, dịch vụ giữa người bán với người mua như: hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hoá, biên nhận thanh toán, phiếu thu,... thì người bán lập hoá đơn điện tử cho người mua theo quy định, trên hoá đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua.

  Công văn số 739/TCT-TNCN ngày 25/02/2016 về việc cá nhân làm việc tại văn phòng Công ty nằm ngoài khu kinh tế thì không thuộc đối tượng được giảm thuế thu nhập cá nhân.

  Công văn số 751/TCT-CS ngày 26/02/2015 về chính sách thuế GTGT đối với chuyển nhượng tài sản gắn liền với dự án đầu tư: doanh nghiệp được phép chuyển nhượng toàn bộ Dự án xây dựng trung tâm thương mại và dịch vụ bao gồm 02 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 đã hoàn thành và đưa vào hoạt động kinh doanh thì hoạt động chuyển nhượng này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

  Công văn số 2614/BTC-TCT ngày 26/02/2016 về chính sách thuế TNDN: nếu doanh nghiệp tư nhân có các khoản chi phí tài trợ xây dựng ký túc xá sinh viên phục vụ miễn phí cho sinh viên nghèo thì được xác định là khoản chi tài trợ cho giáo dục, được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu có đủ hồ sơ, hóa đơn, chứng từ theo quy định.

  Công văn số 766/TCT-DNL ngày 29/02/2016 về thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn: Doanh nghiệp được thành lập theo luật pháp của Cộng hòa Pháp chuyển nhượng toàn bộ cổ phần trong công ty con thành lập theo luật pháp của Hồng Kông mà doanh nghiệp Pháp sở hữu 100% vốn cho doanh nghiệp được thành lập theo luật pháp Việt Nam, doanh nghiệp tại Hồng Kông có đầu tư vốn vào 06 công ty con tại Việt Nam. Như vậy, doanh nghiệp tại Pháp phải nộp thuế TNDN tại Việt Nam đối với thu nhập phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng cổ phần liên quan đến vốn đầu tư tại 06 công ty tại Việt Nam. Số thuế TNDN phải nộp được xác định căn cứ vào doanh thu, giá vốn, chi phí của hoạt động chuyển nhượng vốn theo quy định của pháp luật thuế TNDN.

  Công văn số 772/TCT-DNL ngày 29/02/2016 về kế thừa thuế GTGT còn được khấu trừ: Trong quá trình tái cơ cấu Tập đoàn, các đơn vị cũ thuộc Tập đoàn có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế khi tổ chức sắp xếp lại trước khi đóng mã số thuế. Nếu đơn vị cũ chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế thì các đơn vị kế thừa có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế của các đơn vị cũ. Trường hợp các đơn vị cũ còn số thuế GTGT chưa khấu trừ hết thì đơn vị kế thừa được kê khai, khấu trừ để bù trừ với số thuế GTGT phải nộp các lần nộp thuế tiếp theo.

  Công văn số 833/TCT-KK ngày 03/03/2016 về chứng từ thanh toán hàng nhập khẩu qua bên thứ 3: nếu doanh nghiệp thanh toán hợp đồng nhập khẩu vào tài khoản của bên thứ ba theo chỉ định của người bán quy định trong hợp đồng nhưng bên thứ ba là một cá nhân người nước ngoài, mở tài khoản tại nước ngoài, không có mặt tại Việt Nam thì chứng từ thanh toán qua ngân hàng nêu trên không đủ điều kiện để khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào theo quy định về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng.

  Công văn số 856/TCT-CS ngày 04/03/2016 về việc miễn giảm tiền sử dụng đất: doanh nghiệp được UBND tỉnh giao đất có thu tiền sử dụng đất để xây dựng trung tâm văn hóa, thể dục, thể thao và đã được miễn tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ. Tuy nhiên doanh nghiệp đã thế chấp tài sản tại ngân hàng để vay vốn, không có khả năng trả nợ nên tài sản bị bán đấu giá để thu hồi nợ cho ngân hàng thì doanh nghiệp phải nộp số tiền sử dụng đất đã được miễn, giảm cho Nhà nước. Tổ chức mua trúng đấu giá được xem xét miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

  Công văn số 857/TCT-CS ngày 04/03/2016 về việc khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất hàng năm: doanh nghiệp được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và đã được miễn tiền thuê đất trong thời gian XDCB. Khi bắt đầu tính tiền thuê đất phải nộp, doanh nghiệp được trừ số tiền đã ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được duyệt vào tiền thuê đất phải nộp theo quy định của chính sách tại thời điểm bắt đầu tính tiền thuê đất. Đối với số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng còn lại chưa được trừ vào tiền thuê đất phải nộp (nếu có) thì được tính vào vốn đầu tư của dự án.

  Công văn số 982/TCT-CS ngày 14/03/2016 về tỷ giá tính thuế GTGT, thuế TNDN đối với nhà thầu nước ngoài:
  Liên danh là nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng để thực hiện thiết kế giám sát xây dựng công trình và trong năm 2015 có phát sinh thu nhập từ hợp đồng này bằng ngoại tệ thì Liên danh phải thực hiện quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá mua vào của Hội sở chính ngân hàng thương mại nơi Liên danh mở tài khoản để xác định doanh thu tính thuế GTGT, thuế TNDN.

  Công văn số 1022/TCT-TNCN ngày 15/03/2016 về việc hướng dẫn khai tờ khai Quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công:
  Tổ chức chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc trường hợp quyết toán ủy quyền cho người lao động. Khi khai quyết toán thuế TNCN và quyết toán ủy quyền cho người lao động thì khai tổng số thuế TNCN đã khấu trừ đối với toàn bộ thu nhập từ tiền lương, tiền công được chi trả tại đơn vị, không bao gồm thuế TNCN đã khấu trừ tại các đơn vị khác của người lao động được điều chuyển tại chỉ tiêu [36] Tờ khai 05/KK-TNCN. Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ bao gồm cả thuế TNCN đã khấu trừ tại các đơn vị khác tại chỉ tiêu [19] Phụ lục 05-1/BK-TNCN.

  Công văn số 1041/TCT-CS ngày 16/03/2016 về kê khai, nộp thuế GTGT: doanh nghiệp là chủ đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội và đã chuyển giao nhà đã xây dựng cho UBND tỉnh để bán nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách, cán bộ công chức, viên chức lực lượng vũ trang... theo quy định và được UBND tỉnh thanh toán lại. Do vậy hoạt động chuyển nhượng nhà của doanh nghiệp cho UBND tỉnh áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%.

  Công văn số 1175/TCT-KK ngày 21/03/2016 về việc khấu trừ thuế GTGT: doanh nghiệp mua hàng hóa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng từ tài khoản của doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan thuế sang tài khoản bên cung cấp không đăng ký với cơ quan thuế thì chứng từ không đủ điều kiện để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Trường hợp bên cung cấp đăng ký/thông báo tài khoản thanh toán với cơ quan thuế chậm so với thời gian quy định nhưng trước thời điểm cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của doanh nghiệp thì tại thời điểm bên cung cấp đăng ký/thông báo tài khoản thanh toán với cơ quan thuế chứng từ thanh toán qua ngân hàng mới được coi là đủ điều kiện về tài khoản để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

  Công văn số 1277/TCT-CS ngày 28/03/2016 về việc điều chỉnh hóa đơn, chứng từ:
  Ngân hàng xuất hoá đơn phí dịch vụ cho khách hàng nhưng do nhầm lẫn nên đã in mã số thuế của Công ty khác thì Ngân hàng và khách hàng phải lập biên bản/thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót về mã số thuế, đồng thời lập hoá đơn điều chỉnh sai sót theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

  Công văn số 1278/TCT-CS ngày 28/03/2016 về thuế nhà thầu nước ngoài: doanh nghiệp là nhà thầu nước ngoài làm thầu phụ cho nhà thầu Việt Nam để thực hiện dự án tại Việt Nam nên thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu tại Việt Nam, nhà thầu Việt Nam có trách nhiệm khai, nộp và khấu trừ thuế trước khi thanh toán cho doanh nghiệp nước ngoài. Trường hợp nhà thầu Việt Nam nộp thuế theo phương pháp hỗn hợp, doanh nghiệp nước ngoài nộp thuế theo phương pháp ấn định tỷ lệ thì nếu doanh nghiệp nước ngoài thực hiện một phần công việc của hợp đồng thầu chính và có trên trong danh sách thầu phụ kèm theo Hợp đồng thầu chính thì nộp thuế GTGT và không phải nộp thuế TNDN, còn nếu không có tên trong danh sách thầu phụ thì phải nộp thuế GTGT và thuế TNDN trên doanh thu hợp đồng thầu ký với nhà thầu Việt Nam.
   

Ủng hộ diễn đàn

Đang tải...