Bản tin thuế Tháng 01/2017

Chủ đề thuộc danh mục 'BẢN TIN THUẾ' được đăng bởi ktvn, 15/2/17.

 1. ktvn

  ktvn Ban quản trị MOD

  Tham gia:
  10/9/16
  Số bài viết:
  806
  Thích đã nhận:
  898
  Đến từ:
  Thủ đô Hà Nội
  Điểm vinh dự:
  3.665.029 Điểm
  1 . Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn tại Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014


  Một số nội dung sửa đổi có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2016 bao gồm:
  Đối với hành vi vi phạm quy định về đặt in hóa đơn: nếu đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản hoặc tự in hóa đơn để sử dụng mà không có quyết định in hóa đơn của thủ trưởng thì mức phạt giảm xuống còn từ 500 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng đối với cả bên đặt in và bên nhận đặt in (trước đây phạt từ 2-4 triệu đồng); đặt in hóa đơn khi cơ
  quan thuế đã có thông báo không đủ điều kiện đặt in hóa đơn sẽ bị phạt tiền từ 2 đến 4 triệu đồng, đồng thời tổ chức, cá nhân vi phạm phải hủy các hóa đơn đặt in không đúng quy định; trường hợp đã ký hợp đồng in nhưng nội dung hợp đồng và quyết định tự in không đầy đủ sẽ bị phạt tiền ở mức tối thiểu của khung tiền phạt là 500 nghìn đồng (trước đây là 2 triệu đồng).


  Đối với hành vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn: Bổ sung mức phạt tiền từ 500 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng đối với hành vi nộp thông báo điều chỉnh thông tin phát hành hóa đơn và bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế khi thay đổi địa chỉ chậm (sau 10 ngày), sử dụng hóa đơn chưa đến thời hạn sử dụng (05 ngày kể từ ngày gửi thông báo phát hành).


  Về hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi mua, bán hàng hóa, dịch vụ: người bán sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 8 triệu đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn; Bổ sung mức phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200 nghìn đồng trở lên cho người mua theo quy đị Còn người mua cũng sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng khi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn được sử dụng để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách (trước đây phạt từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng).


  Đối với hành vi chậm nộp thông báo và báo cáo (trừ thông báo phát hành hóa đơn) đến cơ quan thuế: Phạt cảnh cáo khi nộp chậm từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định (trước đây chỉ tính đến ngày thứ 5).
  2 . Quy định về mức thu, chế độ thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại Thông tư 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính thay thế Thông tư số 176/2012/TT-BTC.


  Theo Thông tư, kể từ ngày 01/01/2017 mức thu lệ phí cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 200 nghìn đồng/lần (tăng 100 nghìn đồng so với trước đây). Đồng thời, bổ sung thêm
  hai trường hợp không phải nộp lệ phí là khi doanh nghiệp thực hiện đăng ký qua mạng điện tử và khi đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.


  nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phần. Các khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác phát sinh từ ngày 01/01/2015 thực hiện theo văn bản hướng dẫn có hiệu lực tại thời điểm phát sinh.


  Công văn số 5526/TCT-DNL ngày 29/11/2016 về việc xác định trị giá tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng của sản phẩm xi măng, clinker khi xác định đối tượng không chịu thuế GTGT là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến được xuất khẩu: Theo đó, trị giá tài nguyên, khoáng sản trực tiếp khai thác là chi phí trực tiếp và gián tiếp khai thác ra tài nguyên khoáng sản được tính đến công đoạn khai thác đá ngoài bãi. Đồng thời, chi phí than có nguồn gốc nhập khẩu cũng được tính vào chi phí năng lượng.


  Công văn số 5633/TCT-CS ngày 06/12/2016 về chính sách thuế TNDN:
  Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế được thành lập hoặc được cấp giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 01/01/2009 tại địa bàn được ưu đãi thuế TNDN nhưng nhận bàn giao đất sau ngày 01/01/2009 thì phần thu nhập phát sinh từ hoạt động cho thuê lại đất đối với phần diện tích đất được giao, cho thuê đất sau ngày 01/01/2009 là thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, không thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế TNDN.


  Công văn số 5681/TCT-DNL ngày 8/12/2016 về việc xử lý lợi nhuận sau thuế còn lại của các doanh nghiệp do tổ chức Đảng thành lập và quản lý:
  Từ niên độ 2013 trở đi không thu vào NSNN khoản lợi nhuận sau thuế còn lại của các doanh nghiệp nêu trên, việc phân phối lợi nhuận sau thuế do chủ sở hữu quyết định.


  Công văn số 5773/TCT-KK ngày 12/12/2016 về việc điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế phải nộp:
  Sẽ tính tiền chậm nộp từ thời điểm khai bổ sung hồ sơ khai thuế đến thời điểm người nộp thuế nộp tiền vào NSNN được xác định theo số thuế phải nộp trên hồ sơ khai thuế bổ sung. Tiền phạt chậm nộp trước đó (từ thời điểm sau hạn nộp của hồ sơ khai thuế chính thức đến thời điểm người nộp thuế khai hồ sơ khai thuế bổ sung) không thực hiện tính lại trừ trường hợp khai thuế bổ sung quyết toán năm.

  04
  Công văn số 5748/TCT-KK ngày 12/12/2016 về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của mặt hàng phân bón:
  Theo đó, trước ngày 01/1/2015 Công ty có phát sinh số thuế GTGT đầu vào của mặt hàng phân bón thuộc đối tượng chịu thuế GTGT chưa được khấu trừ hết, nhưng Công ty phải chờ đủ 12 tháng khấu trừ lũy kế liên tục tính từ tháng phát sinh để đề nghị hoàn thuế GTGT thì Công ty được kê khai khấu trừ, xét hoàn thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện về hóa đơn và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Kể từ ngày 01/1/2015, mặt hàng phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ, TSCĐ phục vụ cho hoạt động SXKD mặt hàng phân bón phát sinh kể từ ngày 01/1/2015 không được kê khai, khấu trừ mà tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.


  Công văn số 17615/BTC-TCT ngày 12/12/2016 về chính sách thuế GTGT:
  Người nộp thuế sử dụng hóa đơn trong thời gian cơ quan thuế có Quyết định thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng là hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và Cơ quan thuế thực hiện truy thu số thuế phát sinh (nếu có) do sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Các hóa đơn nêu trên không còn giá trị sử dụng. Đơn vị bán hàng và đơn vị mua hàng bị xử phạt vi phạm hành chính về việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Đơn vị mua hàng không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT và tính chi phí hợp lý, hợp lệ khi tính thuế TNDN. Đơn vị bán hàng và mua hàng phải lập biên bản thu hồi các hóa đơn đã lập sai quy định. Sau khi Quyết định cưỡng chế hết hiệu lực hoặc chấm dứt hiệu lực, qua xác minh, Cơ quan thuế xác định thực tế có hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ thì Cơ quan thuế hướng dẫn đơn vị bán hàng xuất hóa đơn. Căn cứ các hóa đơn này, đơn vị bán hàng, mua hàng thực hiện kê khai thuế theo quy định.
  3 . Gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế tại Quyết định số 2660/QĐ-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ Tài chính.


  Theo đó, từ ngày 01/01/2017, việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế cho một số doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM và Hà Nội sẽ vẫn được tiếp tục thực hiện cho đến khi có văn bản thay thế; thay vì phải dừng lại từ ngày 31/12/2016 như quy định trước đây. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 cho đến khi có văn bản thay thế.


  4 . Các công văn trả lời về thuế


  Công văn số 5465/TCT-KK ngày 25/11/2016 về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đối với trường hợp Công ty ủy quyền cho cá nhân là người lao động của Công ty sử dụng thẻ tín dụng cá nhân để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho người bán, sau đó Công ty sẽ thanh toán cho cá nhân thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng từ tài khoản của Công ty đã đăng ký với cơ quan thuế vào tài khoản của cá nhân. Nếu hình thức thanh toán này được quy định cụ thể tại Quy chế quản lý tài chính của Công ty hoặc Quyết định về việc ủy quyền của Công ty cho cá nhân; đồng thời các khoản chi nêu trên có đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng hóa, dịch vụ được sử dụng cho hoạt động SXKD của doanh nghiệp (hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mang tên và mã số thuế của Công ty; hồ sơ liên quan đến việc ủy quyền cho cá nhân thanh toán với người bán và thanh toán lại với doanh nghiệp; chứng từ chuyển tiền từ tài khoản thẻ tín dụng của cá nhân cho người bán, chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của Công ty cho cá nhân) thì đủ điều kiện chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, làm căn cứ để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Công ty có trách nhiệm lập và theo dõi danh sách các tài khoản thẻ tín dụng cá nhân của người lao động được ủy quyền theo hình thức nói trên và cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi cần.


  Công văn số 5479/TCT-CS ngày 28/11/2016 về chính sách thuế TNDN:
  Doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ theo quy định của pháp luật và có phát sinh khoản chi trả tiền lãi vay để mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp khác. Trong năm 2013, khoản chi trả lãi tiền vay nêu trên không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và sẽ tính vào giá mua của phần vốn chuyển nhượng, giá mua của cổ phần khi chuyển
   
  Tags:
 2. davidsonlindsey5726799

  davidsonlindsey5726799 MEMBER

  Tham gia:
  12/11/20
  Số bài viết:
  17
  Thích đã nhận:
  0
  Đến từ:
  TP HCM
  Điểm vinh dự:
  0 Điểm
  Xã hội ngày càng phát triển đi cùng với các ngành nghề đòi hỏi các kỹ năng đặc thù chuyên biệt. Nghề giúp việc tạp vụ văn phòng tại các công ty cũng là một nghề đóng một vai trò hết sức quan trọng và vô cùng nhạy cảm trong mỗi Công ty. Vậy muốn Công ty có nhiều đối tác thu hút nhiều khách hàng thì điều tế nhị đầu tiên là Công ty phải được giữ gìn sạch sẽ. Việc này bạn hãy nhờ các nhân viên tạp vụ văn phòng giúp nhé.

  Những tiêu chí cụ thể của nhân viên tạo vụ văn phòng
  • [*]Người làm tạp vụ văn phòng phải có lý lịch rõ ràng.
  • [*]Lý lịch đầy đủ, nhân thân rõ ràng, có cam kết, dấu xác nhận của chính quyền địa phương.[*]Có giấy xác nhận kiểm tra sức khỏe của các bệnh viện cấp quận, huyện trở lên. Đảm bảo không mắc các bệnh truyền nhiễm.
  • [*]Các kỹ năng cơ bản cần phải có của người làm tạp vụ văn phòng.[*]Sạch sẽ – gọn gàng – trung thực .
   

Ủng hộ diễn đàn

Đang tải...