Bản tin thuế số 1 tháng 12 năm 2016

Chủ đề thuộc danh mục 'BẢN TIN THUẾ' được đăng bởi ktvn, 13/12/16.

 1. ktvn

  ktvn Ban quản trị MOD

  Tham gia:
  10/9/16
  Số bài viết:
  771
  Thích đã nhận:
  879
  Đến từ:
  Thủ đô Hà Nội
  Điểm vinh dự:
  115.010 Điểm
  BẢN TIN THUẾ SỐ 1 THÁNG 12/2016
  Tổng hợp văn bản mới số 1, tháng 12 năm 2016, trong đó tiêu biểu có:
  1. Công văn số 5435/TCT-CS ngày 25/11/2016 về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
  – Trường hợp người nộp thuế gửi thông báo phát hành hóa đơn lần 2 đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp, trên thông báo phát hành hóa đơn lần 2 ghi sai thông tin về mẫu số hóa đơn đã đăng ký tại thông báo phát hành hóa đơn lần đầu nhưng cơ quan thuế quản lý trực tiếp chỉ phát hiện ra sai sót này khi người nộp thuế nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC26/AC thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có văn bản thông báo cho người nộp thuế biết để người nộp thuế thông báo phát hành mới.
  – Trường hợp người nộp thuế không lập thông báo phát hành hóa đơn nhưng đã sử dụng nhiều hóa đơn trong đó có các số đã đến kỳ khai thuế và chưa đến kỳ khai thuế (người nộp thuế có cam kết khai nộp thuế), nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh thì xử phạt theo điểm c khoản 2 Điều 10 Thông tư số 10/2014/TT-BTC với tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần.
  2. Công văn số 5465/TCT-KK ngày 25/11/2016 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với khoản chi được thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân.
  Trường hợp Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam và Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (sau đây gọi là “Công ty”) ủy quyền cho cá nhân là người lao động của Công ty sử dụng thẻ tín dụng cá nhân để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho người bán, sau đó Công ty sẽ thanh toán cho cá nhân thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng từ tài khoản của Công ty đã đăng ký với cơ quan thuế vào tài khoản của cá nhân. Nếu hình thức thanh toán này được quy định cụ thể tại quy chế quản lý tài chính của Công ty hoặc Quyết định về việc ủy quyền của Công ty cho cá nhân; đồng thời các khoản chi nêu trên có đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng hóa, dịch vụ được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, gồm: hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mang tên và mã số thuế của Công ty; hồ sơ liên quan đến việc ủy quyền của doanh nghiệp cho cá nhân thanh toán với người bán và thanh toán lại với doanh nghiệp; chứng từ chuyển tiền từ tài khoản thẻ tín dụng của cá nhân cho người bán, chứng từ chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của Công ty cho cá nhân thì hình thức thanh toán trên được coi là đáp ứng đủ điều kiện chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, làm căn cứ để kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuê thu nhập doanh nghiệp.
  Công ty có trách nhiệm lập và theo dõi danh sách các tài khoản thẻ tín dụng cá nhân của người lao động được ủy quyền để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ theo hình thức nói trên và cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi cần.
  3. Công văn số 5479/TCT-CS ngày 28/11/2016 về chính sách thuế TNDN
  Trường học Công ty cổ phần Diamond Properties (Công ty) đã góp đủ vốn điều lệ theo quy định của pháp luật; năm 2013 Công ty có phát sinh khoản chi trả lãi tiền vay để mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp khác nếu bên cho vay và bên đi vay không vi phạm Luật các Tổ chức tín dụng về cho vay vốn thì khoản chi trả lãi tiền vay nêu trên phát sinh trong năm 2013 Công ty không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN trong năm 2013; khoản chi phí trả lãi tiền vay này sẽ tính vào giá mua của phần vốn chuyển nhượng, giá mua của cổ phần khi chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phần.
  Các khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác phát sinh từ ngày 01/01/2015 thực hiện theo văn bản hướng dẫn có hiệu lực tại thời điểm phát sinh.
  4. Công văn số 5488/TCT-DNL ngày 28/11/2016 về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ phim trên MyTV
  Dịch vụ cung cấp phim đến khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình cáp MyTV qua intemet (IPTV) của Tổng công ty Truyền thông thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.
  5. Công văn số 5491/TCT-DNL ngày 28/11/2016 về khấu trừ thuế GTGT đối với trường hợp sáp nhập
  Trường hợp Công ty CP Dầu khí Mêkông nhận sáp nhập Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vĩnh Long và kế thừa toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ của PVOil Vĩnh Long theo quy định của pháp luật, đồng thời Petromekong thành lập chi nhánh tại Vĩnh Long trên cơ sở nguồn lực, tài sản của PVOil Vĩnh Long. Chi nhánh Công ty CP Dầu khí Mêkông tại Vĩnh Long là đơn vị hạch toán phụ thuộc Petromekong, thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và khai, nộp thuế GTGT tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long thì đối với số thuế GTGT PVOil Vĩnh Long còn được khấu trừ (theo kết quả kiểm tra quyết toán thuế của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long), Petromekong chuyển giao để chi nhánh Petromekong tại Vĩnh Long kê khai, khấu trừ thuế GTGT tại Vĩnh Long theo quy định.
  6. Công văn số 5504/TCT-CS ngày 29/11/2016 về thuế GTGT
  (1) Về chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ tiêm vaccine phòng bệnh cho bệnh nhân
  – Dịch vụ tiêm vaccine phòng bệnh cho người là dịch vụ phòng bệnh cho người.
  – Dịch vụ phòng bệnh cho người thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
  (2) Về việc xác định gói dịch vụ chữa bệnh
  Ngày 11/10/2016 Bộ Y tế đã có công văn số 7410/BYT-KHTC phúc đáp công văn nêu trên của Tổng cục Thuế (bản photocopy kèm theo).
  Trích công văn số 7410/BYT-KHTC:
  Gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ bảo hiếm y tế chi trả chỉ tập trung vào hoạt động khám, chữa bệnh và chưa bao gồm các dịch vụ y tế dự phòng. Vì vậy gói dịch vụ tiêm vắc xin phòng bệnh cho bệnh nhân có bao gồm cả vắc xin, bơm kim tiêm để tiêm vắc xin không thuộc phạm vi điều chỉnh của Gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ bảo hiếm y tế chi trả theo các quy định hiện hành của Bộ Y tế.
  7. Công văn số 5526/TCT-DNL ngày 29/11/2016 về xác định trị giá tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng
  (1) Về việc áp dụng văn bản pháp luật thuế về Thuế giá trị gia tăng
  Doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định tại Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính.
  (2) Xác định trị giá tài nguyên, khoáng sản trực tiếp khai thác
  Tại Tiết b, Điểm c, khoản 1, Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định : “Việc xác định tỷ trọng trị giá tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng trên giá thành được thực hiện theo công thức:

  Tỷ trọng trị giá tài nguyên khoáng sản và chi phí năng lượng trên giá thành sản xuất sản phẩm


  =Trị giá tài nguyên, khoáng sản + chi phí năng lượngX100%
  Tổng giá thành sản xuất sản phẩm

  Căn cứ quy định nêu trên và thực tế quy trình sản xuất sản phẩm của các Công ty trực thuộc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam theo trình bày tại công văn số 1907/VICEM-TCKT ngày 16/9/2016 của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam thì trị giá tài nguyên, khoáng sản trực tiếp khai thác đổi với hoạt động sản xuất xi măng, clinker là chi phí trực tiếp và gián tiếp khai thác ra tài nguyên khoáng sản được tính đến công đoạn khai thác đá ngoài bãi.
  (3) Xác định chi phí năng lượng
  Tại Khoản 4, Điều 1, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định:
  Trị giá tài nguyên, khoáng sản là giá vốn tài nguyên, khoáng sản đưa vào chế biến; đối với tài nguyên, khoáng sản trực tiếp khai thác là chi phí trực tiếp, gián tiếp khai thác ra tài nguyên khoáng sản; đối với tài nguyên, khoáng sản mua để chế biến là giá thực tế mua cộng chi phí đưa tài nguyên, khoáng sản vào chế biến.
  Chi phí năng lượng gồm: Nhiên liệu, điện năng, nhiệt năng…”
  Theo quy định nêu trên, chi phí năng lượng không loại trừ chi phí có nguồn gốc nhập khẩu. Do đó, chi phí than nhập khẩu được tính vào chi phí năng lượng.

  Nguồn: Hội tư vấn thuế Việt Nam
   
  Tags:

Ủng hộ diễn đàn

Đang tải...